Aktualności

Światowy Dzień Rzucania Palenia

rzuc palenie 6W dniu przypadającym na trzeci czwartek listopada obchodzi się na całym świecie. Dzień Rzucania Palenia. Ma on już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad 150 tysięcy palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Obecnie  chodzi przede wszystkim  o nagłośnienie problemu, dla zwiększenia motywacji oraz wskazanie dróg wyjścia z uzależnienia tym  palaczom,  którzy chcą z nałogiem  zerwać raz na zawsze.  Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku – w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. 

W związku z tak poważnym problemem jakim jest nikotynizm, także wśród młodzieży w naszej szkole odbyło się spotkanie zorganizowane przez szkolny zespół do spraw promocji zdrowia przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śląskich.  Uczniowie z klas 1TG, 3A, 1k, 2TG wysłuchali kilku  ważnych informacji obejrzeli  prezentacje multimedialne o szkodliwości palenia. Przeprowadzono test uzależnienia od  tytoniu i test motywacyjny do zaprzestania palenia. Przy użyciu smokerlyzera mogli sprawdzić także  zawartość tlenku węgla w wydychanym przez siebie powietrzu. Badanie połączono z poradnictwem antynikotynowym oraz rozdano ulotki.