Aktualności

Pożegnanie maturzystów

matura201728 kwietnia br. w szkolnej auli odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych z udziałem zaproszonych gości: Starosty Powiatu Ząbkowickiego, Pana Romana Festera, Burmistrza Ząbkowic Śląskich, Pana Marcina Orzeszka, Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Julity Kasprowicz. Oddział Wałbrzyski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników reprezentował Pan Krzysztof Czaja i Stowarzyszenie Krew Maniacy Pani Justyna Binkowska i Pan Sebastian Szwarc.

Szkolną uroczystość prowadziła Klaudia Majerczyk, a w imieniu uczniów pożegnała maturzystów Paulina Semeniuk, która życzyła im śmiałej realizacji swoich marzeń, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i doświadczania trudnych początków i szczęśliwych zakończeń. W swoim wystąpieniu Pan Starosta, Roman Fester życzył maturzystom pomyślności w gorącym czasie egzaminów, dostania się na wymarzone studia, zdobycia dobrej pracy i udanego startu w dorosłe życie. Galeria zdjęć

Dyrektor Szkoły, Pan Ryszard Pawłowski podziękował nauczycielom, a zwłaszcza wychowawcom, za formowanie charakterów swoich wychowanków, za odkrycie talentów uczniowskich i pomoc w ich rozwijaniu. Słowa podziękowania zostały również skierowane do pracowników administracji i obsługi, Przewodniczącej Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę, Powiatu Ząbkowickiego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników oraz przedsiębiorców, u których uczniowie odbywali praktyki zawodowe i staże. Pan Dyrektor życzył maturzystom mądrze wytyczonych celów, zdania egzaminów maturalnych na miarę możliwości i zdolności, odwagi w spełnianiu marzeń, przekraczania własnych ograniczeń i stworzenia własnego miejsca na ziemi.

Szczególnie zostali wyróżnieni absolwenci mający najlepsze wyniki w nauce, reprezentujący szkołę w konkursach i olimpiadach oraz aktywnie uczestniczący w życiu placówki i działający w społeczności lokalnej. Nagrodę Starosty otrzymali: Daniel Wieczorek z kl. 4TI (średnia ocen 5,27), Daniel Ruciński z kl. 4TE (5,25) i Kamila Kudas z kl. 4TG (5,22). Nagroda Burmistrza Ząbkowic Śląskich trafiła do rąk: Kariny Siuty z kl. 4TE (5,17), Michała Szlachty z kl. 4S (5,1), Natalii Wenskiej z kl. 4TG (5,07), Patrycji Schabowskiej z kl. 4TG (4,93) i Kingi Ciapki z kl. 4TG (4,89). Rada Rodziców ufundowała nagrody dla Łukasza Majerczyka z kl. 4S, Kamila Kaczówki z kl. 4TI (5,07), Katarzyny Siuty z kl. 4TE i Grzegorza Żurka z kl. 4TE (5,0). Nagrodą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników został wyróżniony Szymon Galik z kl. 4A. Absolwenci ze średnią co najmniej 4,75 otrzymali nagrody książkowe – oprócz wymienionych wyżej uczniów były w tej grupie Izabela Gniewczyńska (5,16) i Karolina Mika (4,83) z kl. 4TE. Także uczniowie z nieco niższą średnią dostali nagrody książkowe: Paweł Gieniec, Ireneusz Tobiasz, Katarzyna Zięba, Szymon Galik, Mateusz Wojtaszczyk i Amadeusz Bulicz.

Po skończonej uroczystości każda z klas maturalnych zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia, by następnie udać się do swoich sal na ostatnią lekcję wychowawczą. Były to wzruszające spotkania, pełne dobrych słów i gestów wdzięczności.