2TSB
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 diag.nap.p.s-1/2 GZ 40w
org.kon.r.b-2/2 DA 25w
pod.bud-1/2 DA 25w
wyp.el.sam-2/2 PB 29w
wyk.r.k.b-1/2 SA 24w
wyp.el.sam-2/2 PB 29w
dia.pod.p.s-1/3 KK @2
dia.pod.p.s-2/3 KJ @
dok.bud-3/3 DA 25w
wf CP sg3
2 8:50- 9:35 diag.nap.p.s-1/2 GZ 40w
org.kon.r.b-2/2 DA 25w
r_geog BT 22 wyk.r.k.b-1/2 SA 24w
wyp.el.sam-2/2 PB 29w
dia.pod.p.s-1/3 KK @2
dia.pod.p.s-2/3 KJ @
dok.bud-3/3 DA 25w
j.niem-1/2 IA 37a
j.ang-2/2 EG 60
3 9:40-10:25 bud.poj.s-1/2 GZ 40w
org.kon.r.b-2/2 DA 25w
bud.poj.s-1/2 GZ 40w
rys.bud-2/2 DA 25w
wyk.r.k.b-1/2 SA 24w
rys.tech-2/2 HB 30w
dia.pod.p.s-1/3 KK @2
dia.pod.p.s-2/3 KJ @
pos.dok.bud-3/3 DA 25w
pp MW 43
4 10:45-11:30 j.ang-1/2 EG 60
j.niem-2/2 AS 47
j.niem-1/2 IA 37a
j.ang-2/2 EG 60
wyk.r.k.b-1/2 SA 24w
rys.tech-2/2 HB 30w
dia.pod.p.s-1/3 KK @2
dia.pod.p.s-2/3 KJ @
pod.kon.bud-3/3 DA 25w
j.pol Bu 51w
5 11:35-12:20 j.ang-1/2 EG 60
j.niem-2/2 AS 47
mat AB 3 wyk.r.k.b-1/2 SA 24w
pkm-2/2 AK 30w
nap.zesp.s-1/3 KJ @
nap.zesp.s-2/3 KK @
tech.r.k.b-3/3 SA 24w
r_geog BT 22
6 12:25-13:10 hist AC 12 mat AB 3 wyk.r.k.b-1/2 SA 24w
komp.społ-2/2 WK 31
nap.zesp.s-1/3 KJ @
nap.zesp.s-2/3 KK @
tech.r.k.b-3/3 SA 24w
mat AB 3
7 13:15-14:00 wf CP sg2 j.pol Bu 51w Rel RJ 75 nap.zesp.s-1/3 KJ @
nap.zesp.s-2/3 KK @
tech.r.k.b-3/3 SA 24w
Rel RJ 75
8 14:05-14:50 CP sg wf Z_W EG 60      
Obowiązuje od: 5 listopada 2018
Drukuj plan
wygenerowano 31.10.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum