1S
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia AC 12 wf CP sg3 Z_W EG 60 nap.zesp.sam-1/2 KJ @
tech.r.k.b-2/2 SA 24w
bhp-1/2 WK 17
pod.kon.bud-2/2 DA 25w
2 8:50- 9:35 wos SH 5 wf CP sg2 inform-1/2 MM 31w
inform-2/2 WK 27
nap.zesp.sam-1/2 KJ @
tech.r.k.b-2/2 SA 24w
biol JK 33
3 9:40-10:25 chem WE 17 j.ang-1/2 EG 60
j.niem-2/2 Ko 37b
matem AB 3 nap.zesp.sam-1/2 KJ @
rys.bud-2/2 DA 25w
p.przeds MW 43
4 10:45-11:30 matem AB 3 fizyka AZ 10 diag.nap.p.s-1/2 GZ 40w
komp.społ-2/2 DA 25w
nap.zesp.sam-1/2 KJ @
dok.bud-2/2 DA 25w
geog ZT 28
5 11:35-12:20 j.niem-1/2 IA 37a
j.ang-2/2 EG 60
edu PC 31 j.pol Bu 51w nap.zesp.sam-1/2 KJ @
bhp-2/2 SA 24w
bud.poj.sam-1/2 GZ 40w
dok.bud-2/2 DA 25w
6 12:25-13:10 j.pol Bu 51w j.ang-1/2 EG 60
j.niem-2/2 Ko 37b
j.pol Bu 51w pkm-1/2 Ma 31w
tech.r.k.b-2/2 SA 24w
bud.poj.sam-1/2 GZ 40w
pod.bud-2/2 DA 25w
7 13:15-14:00 Religia RJ 75 wok AG 3 j.niem-1/2 IA 37a
j.ang-2/2 EG 60
KK @ nap II zm Religia RJ 75
8 14:05-14:50 wf CP sg2     KK @ nap II zm  
Obowiązuje od: 4 czerwca 2018
Drukuj plan
wygenerowano 29.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum