1b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niem-1/2 Ko 37b
j.niem-2/2 AS 47
Z_W Pd 62 hist KZ 9 pkm-1/2 AK 30w
wyp.bez.ga-2/2 KA 27w
nap.zesp.s-1/3 TF @
nap.zesp.s-2/3 KJ @
proc.tech.g-3/3 KA 27w
2 8:50- 9:35 mat AB 3 wf-1/2 Pd sg2
wf-2/2 PC sg3
fiz AZ 17 bhp-1/2 PB 29w
wyp.bez.ga-2/2 KA 27w
nap.zesp.s-1/3 TF @
nap.zesp.s-2/3 KJ @
proc.tech.g-3/3 KA 27w
3 9:40-10:25 chem WE 17 edu PC 31 geog BT 22 rys.tech-1/2 HB 30w
wyp.bez.ga-2/2 KA 27w
nap.zesp.s-1/3 TF @
nap.zesp.s-2/3 KJ @
proc.tech.g-3/3 KA 27w
4 10:45-11:30 biol WE 17 mat AB 3 info-1/2 WK 13
info-2/2 AZ 27
kompe-1/2 PB 29w
wyp.bez.ga-2/2 KA 27w
nap.zesp.s-1/3 TF @
nap.zesp.s-2/3 KJ @
proc.tech.g-3/3 KA 27w
5 11:35-12:20 wf-1/2 Pd sg3
wf-2/2 PC sg1
j.pol BZ 62 Rel JE 9 Tech. gastro-2/2 KA 27w nap.zesp.s-1/3 TF @
nap.zesp.s-2/3 KJ @
6 12:25-13:10 bud.poj.s-1/2 GZ 40w
Tech. gastro-2/2 KA 27w
j.pol BZ 62 wf-1/2 Pd sg3
wf-2/2 PC sg1
zaw.niem-2/2 Ko 37b nap.zesp.s-1/3 TF @
nap.zesp.s-2/3 KJ @
7 13:15-14:00 bud.poj.s-1/2 GZ 40w
Tech. gastro-2/2 KA 27w
  Rel JE 3    
Obowiązuje od: 5 listopada 2018
Drukuj plan
wygenerowano 31.10.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum