1BB 1po SP/tech.poj.sam/handl
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.pol MG 50 edu PC 31 prac.sprz-1/3 64
nap.zesp.s-2/3 ZD 38d
nap.zesp.s-3/3 KK 37w
komp.społ-1/2 PB 29w
org.tech.sp-2/2 64
prac.sprz-1/3 64
bud.poj.s-2/3 GZ 40w
2 8:50- 9:35 biol JK 33 j.niem-1/2 Ke 38
j.ang-2/2 BC 39
prac.sprz-1/3 64
nap.zesp.s-2/3 ZD 38d
nap.zesp.s-3/3 KK 37w
j.pol MG 50 prac.sprz-1/3 64
bud.poj.s-2/3 GZ 40w
3 9:40-10:25 mat TO 11 j.pol MG 50 prac.sprz-1/3 64
nap.zesp.s-2/3 ZD 38d
nap.zesp.s-3/3 KK 37w
j.ang-1/2 EG 60
j.niem-2/2 Ke 38
prac.sprz-1/3 64
diag.nap.p.s-2/3 GZ 40w
4 10:45-11:30 j.ang-1/2 EG 60
j.niem-2/2 Ke 38
chem WE 17 zaw.ang-1/3 EG 60
nap.zesp.s-2/3 ZD 38d
nap.zesp.s-3/3 KK 37w
rys.tech-1/2 HB 30w
sprzed tow-2/2 MW 43
bhp-1/2 PB 29w
org.tech.sp-2/2 64
5 11:35-12:20 fil RJ 75 j.niem-1/2 Ke 38
j.ang-2/2 BC 39
wf-1/2 Pd sg2
wf-2/2 GP sg1
info-1/2 WK 13
info-2/2 AZ 27
pkm-1/2 PB 29w
org.tech.sp-2/2 64
6 12:25-13:10 hist KZ 9 fiz AZ 62 wf-1/2 Pd sg2
wf-2/2 GP sg1
r_geog BT 22 geog BT 22
7 13:15-14:00 Z_W KZ 9 hist KZ 9 Rel MD 12 mat TO 11  
8 14:05-14:50 wf-1/2 Pd sg2
wf-2/2 GP sg1
    Rel MD 3  
Obowiązuje od: 16 wrzesnia 2019
Drukuj plan
wygenerowano 16.09.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum