1BB 1po SP/tech.poj.sam/handl
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.pol MG 50 Rel MD 75 prac.sprz-1/3 64
nap.zesp.s-2/3 ZD 38d
nap.zesp.s-3/3 KK 37w
komp.społ-1/2 PB 29w
org.tech.sp-2/2 64
prac.sprz-1/3 64
bud.poj.s-2/3 GZ 40w
2 8:50- 9:35 biol JK 33 j.niem-1/2 Ke 38
j.ang-2/2 BC 39
prac.sprz-1/3 64
nap.zesp.s-2/3 ZD 38d
nap.zesp.s-3/3 KK 37w
j.pol MG 50 prac.sprz-1/3 64
bud.poj.s-2/3 GZ 40w
3 9:40-10:25 fil RJ 75 j.pol MG 50 prac.sprz-1/3 64
nap.zesp.s-2/3 ZD 38d
nap.zesp.s-3/3 KK 37w
j.ang-1/2 EG 60
j.niem-2/2 Ke 38
prac.sprz-1/3 64
diag.nap.p.s-2/3 GZ 40w
4 10:45-11:30 j.ang-1/2 EG 60
j.niem-2/2 Ke 38
chem WE 17 zaw.ang-1/3 EG 60
nap.zesp.s-2/3 ZD 38d
nap.zesp.s-3/3 KK 37w
rys.tech-1/2 HB 30w
sprzed tow-2/2 MW 43
bhp-1/2 PB 29w
org.tech.sp-2/2 64
5 11:35-12:20 edu PC 31 j.niem-1/2 Ke 38
j.ang-2/2 BC 39
wf-1/2 Pd sg2
wf-2/2 GP sg1
info-1/2 WK 13
info-2/2 AZ 27
pkm-1/2 PB 29w
org.tech.sp-2/2 64
6 12:25-13:10 Z_W KZ 9 fiz AZ 22 wf-1/2 Pd sg2
wf-2/2 GP sg1
geog ZT 28 r_geog ZT 28
7 13:15-14:00 hist KZ 9 hist KZ 9 Rel MD 22 mat TO 11 mat TO 11
8 14:05-14:50 wf-1/2 Pd sg2
wf-2/2 GP sg1
       
Obowiązuje od: 24 lutego 2020
Drukuj plan
wygenerowano 2020-02-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum