2TME
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 AK ptw 30w/BB prze 46 pkm-1/2 MM 31w
r_wos-2/2 SH 10
r_fiz-1/2 AZ 17
r_mat-2/2 AB 3
tech. wyt-1/3 Ma 68w
tech. wyt-2/3 RH @
prze.gosp-3/3 BB 46
reg.masz-1/2 PB 29w
st.ana.ek-2/2 BB 46
2 8:50- 9:35 AK ptw 30w/BB prze 46 pro.CNC-1/2 Ma 68w
st.ana.ek-2/2 BB 46
mat-1/2 AB 3
mat-2/2 SS 25
tech. wyt-1/3 Ma 68w
tech. wyt-2/3 RH @
dział.prze-3/3 EN 74
MM pkm 31w/EN dzi 74
3 9:40-10:25 r_info-1/2 AZ 27
st.ana.ek-2/2 BB 46
mat-1/2 AB 3
mat-2/2 SS 25
j.ang-1/2 Ju 42
j.ang-2/2 BZ 62
tech. wyt-1/3 Ma 68w
tech. wyt-2/3 RH @
dział.prze-3/3 EN 74
HB TOS 30w/EN dzi 74
4 10:45-11:30 r_fiz-1/2 AZ 27
r_mat-2/2 AB 3
prakt. zaw-1/3 Ma 68w
prakt. zaw-2/3 TF @
kad.płac-3/3 Kw 48
wf-1/2 AW sg1
wf-2/2 JK sg2
tech. wyt-1/3 Ma 68w
tech. wyt-2/3 RH @
dział.prze-3/3 EN 74
j.niem-1/2 AJ 65
j.niem-2/2 Ke 38
5 11:35-12:20 j.niem-1/2 AJ 65
j.niem-2/2 Ke 38
prakt. zaw-1/3 Ma 68w
prakt. zaw-2/3 TF @
kad.płac-3/3 Kw 48
wf-1/2 AW sg4
wf-2/2 JK sg5
tech. wyt-1/3 Ma 68w
tech. wyt-2/3 RH @
kad.płac-3/3 Kw 48
j.pol BZ 62
6 12:25-13:10 wf-1/2 AW sg2
wf-2/2 JK sg1
prakt. zaw-1/3 Ma 68w
prakt. zaw-2/3 TF @
prze.gosp-3/3 BB 46
Rel RJ 75 tech. wyt-1/3 Ma 68w
tech. wyt-2/3 RH @
kad.płac-3/3 Kw 48
j.pol BZ 62
7 13:15-14:00 pp MW 43 prakt. zaw-1/3 Ma 68w
prakt. zaw-2/3 TF @
prze.gosp-3/3 BB 46
j.pol BZ 62 HB 30w TOS/BB 46 prze j.ang-1/2 Ju 42
j.ang-2/2 BZ 62
8 14:05-14:50 Z_W BZ 62   Rel RJ 75    
Obowiązuje od: 3 czerwca 2019
Drukuj plan
wygenerowano 30.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum