2TG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Rel RJ 75 j.pol Bu 51w j.pol Bu 51w proc.tech.g-1/2 PL 31
proc.tech.g-2/2 EA 17
zaw.niem-1/2 AS 47
zaw.niem-2/2 Ko 37b
2 8:50- 9:35 pp 64 r_biol JK 33 Rel RJ 75 proc.tech.g-1/2 PL 31
proc.tech.g-2/2 EA 17
wf-1/2 AW sg3
wf-2/2 CP sg4
3 9:40-10:25 j.niem-1/2 AJ 65
j.niem-2/2 ZT 28
dz.gos.gas TM 5 j.ang-1/2 SJ 41
j.ang-2/2 BC 39
proc.tech.g-1/2 PL 31
proc.tech.g-2/2 EA 17
wyp.bez.ga PL 31
4 10:45-11:30 Tech. gastro TM 54 wyp.bez.ga PL 31 mat AB 3 proc.tech.g-1/2 PL 31
proc.tech.g-2/2 EA 17
proc.tech.g-1/2 PL 31
proc.tech.g-2/2 EA 17
5 11:35-12:20 r_biol JK 33 zasady żyw PJ 26w mat AB 3 r_hist AC 12 proc.tech.g-1/2 PL 31
proc.tech.g-2/2 EA 17
6 12:25-13:10 Tech. gastro TM 54 wf-1/2 AW sg1
wf-2/2 CP sg2
j.niem-1/2 AJ 65
j.niem-2/2 ZT 28
r_hist AC 12 proc.tech.g-1/2 PL 31
proc.tech.g-2/2 EA 17
7 13:15-14:00 j.pol Bu 51w mat AB 3 Tech. gastro TM 54 j.ang-1/2 SJ 41
j.ang-2/2 BC 39
proc.tech.g-1/2 PL 31
proc.tech.g-2/2 EA 17
8 14:05-14:50 wf-1/2 AW sg3
wf-2/2 CP sg4
  Z_W AC 12    
Obowiązuje od: 5 listopada 2018
Drukuj plan
wygenerowano 31.10.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum