1TG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 chem WE 17 Rel JE 5 mat MB 10 mat MB 10 info-1/2 WK 13
info-2/2 AZ 27
2 8:50- 9:35 j.niem-1/2 IA 37a
j.niem-2/2 Ke 38
j.ang-1/2 SJ 41
j.ang-2/2 BC 39
mat MB 10 hist KZ 9 wyp.bez.ga PJ 26w
3 9:40-10:25 proc.tech.g-1/2 PJ 26w
proc.tech.g-2/2 EA 27w
hist KZ 9 wf-1/2 PC sg2
wf-2/2 CP sg1
wos KZ 9 wok AG 1
4 10:45-11:30 proc.tech.g-1/2 PJ 26w
proc.tech.g-2/2 EA 27w
Tech. gastro PJ 26w Rel JE 1 wf-1/2 PC sg3
wf-2/2 CP sg2
j.pol AP 29
5 11:35-12:20 proc.tech.g-1/2 PJ 26w
proc.tech.g-2/2 EA 27w
biol WE 17 fiz AZ 1 wf-1/2 PC sg5
wf-2/2 CP sg4
j.niem-1/2 IA 37a
j.niem-2/2 Ke 38
6 12:25-13:10 proc.tech.g-1/2 PJ 26w
proc.tech.g-2/2 EA 29w
edu PC 31 j.pol AP 29 j.ang-1/2 SJ 41
j.ang-2/2 BC 39
Z_W IA 37a
7 13:15-14:00 proc.tech.g-1/2 PJ 26w
proc.tech.g-2/2 EA 29w
geog ZT 28 j.pol AP 29 r_niem-1/2 IA 37a
r_niem-2/2 Ke 38
pp BB 46
Obowiązuje od: 10 września 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum