1TBH
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 bhp-1/3 PB 29w
prac.sprz-2/3 64
prac.sprz-3/3 MW 43
biol WE 17 rys.bud-1/3 DA 25w
prac.sprz-2/3 64
prac.sprz-3/3 MW 43
tech.r.k.b-1/2 SA 24w
org.tech.sp-2/2 MW 43
wf-1/2 GP sg5
wf-2/2 SP sg6
2 8:50- 9:35 wos KZ 9 chem WE 17 pod.kon.bud-1/3 DA 25w
prac.sprz-2/3 64
prac.sprz-3/3 MW 43
tech.r.k.b-1/2 SA 24w
org.tech.sp-2/2 MW 43
j.pol BZ 62
3 9:40-10:25 j.niem-1/2 AS 47
j.niem-2/2 Ko 37b
Z_W Ko 37b dok.bud-1/3 DA 25w
prac.sprz-2/3 64
prac.sprz-3/3 MW 43
geog BT 22 hist SH 10
4 10:45-11:30 pod.bud-1/3 DA 25w
prac.sprz-2/3 64
prac.sprz-3/3 MW 43
Rel JE 75 wf-1/2 GP sg3
wf-2/2 SP sg4
mat TO 11 j.ang-1/2 SJ 41
j.ang-2/2 BZ 62
5 11:35-12:20 dok.bud-1/3 DA 25w
prac.sprz-2/3 64
prac.sprz-3/3 MW 43
edu PC 31 mat TO 11 wf-1/2 GP sg2
wf-2/2 SP sg3
pp EN 74
6 12:25-13:10 info-1/2 WK 13
info-2/2 AZ 27
fiz AZ 12 j.niem-1/2 AS 47
j.niem-2/2 Ko 37b
j.pol BZ 62 wok AG 64
7 13:15-14:00 j.pol BZ 62 j.ang-1/2 SJ 41
j.ang-2/2 BZ 62
Rel JE 1 r_niem-1/2 AS 47
r_niem-2/2 Ko 37b
tech.r.k.b-1/2 SA 24w
org.tech.sp-2/2 MW 43
Obowiązuje od: 3 czerwca 2019
Drukuj plan
wygenerowano 30.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum