2TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 p.przeds LG 62 diag.urz.kom-1/2 ZP 20
diag.urz.kom-2/2 MM 31w
wok An 17 r_mat IS 1 j.niem-1/2 AJ 65
j.niem-2/2 Ke 38
2 8:50- 9:35 r_mat IS 1 diag.urz.kom-1/2 ZP 20
diag.urz.kom-2/2 MM 31w
j.ang-1/2 EG 60
j.ang-2/2 Ju 42
matem IS 1 r_informat.-1/2 AR 15
r_informat.-2/2 WK 13
3 9:40-10:25 urz techkom MM 31w j.niem-1/2 AJ 65
j.niem-2/2 Ke 38
matem IS 1 sieci kom-1/2 AR 15
adm.sie.sys.-2/2 EK 27
matem IS 1
4 10:45-11:30 r_informat.-1/2 AR 15
r_informat.-2/2 WK 20
wf-1/2 JK sg1
wf-2/2 JM sg2
j.pol AP 29 sys.op-1/2 AR 15
sys.op-2/2 EK 27
sys.op-1/2 AR 15
sys.op-2/2 EK 27
5 11:35-12:20 j.pol AP 29 sieci kom-1/2 AR 15
adm.sie.sys.-2/2 EK 27
sieci kom-1/2 AR 15
sieci kom-2/2 ZP 20
urz techkom MM 31w sys.op-1/2 AR 15
sys.op-2/2 EK 27
6 12:25-13:10 j.pol AP 29 sieci kom-1/2 AR 15
adm.sie.sys.-2/2 EK 27
wf-1/2 JK sg1
wf-2/2 JM sg2
j.ang-1/2 EG 60
j.ang-2/2 Ju 42
adm.sie.sys.-1/2 EK 27
sieci kom-2/2 ZP 20
7 13:15-14:00 Religia MD 74 adm.sie.sys.-1/2 EK 27
sieci kom-2/2 ZP 20
wf-1/2 JK sg3
wf-2/2 JM sg4
zaw.ang-1/2 Ju 42
zaw.ang-2/2 EG 60
adm.sie.sys.-1/2 EK 27
sieci kom-2/2 ZP 20
8 14:05-14:50 Religia MD 74   Z_W JK 33    
Obowiązuje od: 4 czerwca 2018
Drukuj plan
wygenerowano 29.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum