2TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 mat TO 11 r_info-1/2 AR 15
r_info-2/2 ZP 20
Rel RJ 75 Z_W ZP 17 wf JK sg1
2 8:50- 9:35 j.ang-1/2 Ju 42
j.ang-2/2 EG 60
j.pol Bu 51w j.pol Bu 51w j.pol Bu 51w r_mat TO 11
3 9:40-10:25 Rel RJ 75 r_mat TO 11 ek.u.t.komp-1/2 MM 31w
ek.u.t.komp-2/2 ZP 20
adm.sys.op-1/2 ZP 20
adm.sys.op-2/2 WK 13
mat TO 11
4 10:45-11:30 wf JK sg3 wf JK sg1 mat TO 11 j.niem-1/2 Ke 38
j.niem-2/2 IA 37a
prakt. zaw-1/2 EK 27
prakt. zaw-2/2 MM 31w
5 11:35-12:20 adm.sys.op-1/2 ZP 20
adm.sys.op-2/2 WK 13
sys.op-1/2 MM 31w
sys.op-2/2 EK 27
mon.sie.komp-1/2 AR 15
mon.sie.komp-2/2 ZP 20
sys.op-1/2 MM 31w
sys.op-2/2 EK 27
prakt. zaw-1/2 EK 27
prakt. zaw-2/2 MM 31w
6 12:25-13:10 lok.sie.k-1/2 AR 15
lok.sie.k-2/2 ZP 20
j.niem-1/2 Ke 38
j.niem-2/2 IA 37a
j.ang-1/2 Ju 42
j.ang-2/2 EG 60
urz techkom MM 31w prakt. zaw-1/2 EK 27
prakt. zaw-2/2 MM 31w
7 13:15-14:00 lok.sie.k-1/2 AR 15
lok.sie.k-2/2 ZP 20
urz techkom MM 31w r_info-1/2 AR 15
r_info-2/2 ZP 20
pp MW 43 prakt. zaw-1/2 EK 27
prakt. zaw-2/2 MM 31w
8 14:05-14:50     r_info-1/2 AR 15
r_info-2/2 ZP 20
  prakt. zaw-1/2 EK 27
prakt. zaw-2/2 MM 31w
Obowiązuje od: 3 czerwca 2019
Drukuj plan
wygenerowano 30.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum