Promocja zdrowia

Profilaktyka Czerniaka

Wspierając inicjatywę Studenckiego Koła Naukowego Onkoma, działającego przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka.

Zachorowalność na choroby nowotworowe stale wzrasta. I choć medycyna się rozwija to tak naprawdę jest bezsilna, kiedy na leczenie zgłasza się osoba w zaawansowanym już stadium choroby. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, znajomość objawów, diagnostyki i leczenia ale także możliwości zapobiegania.

Pamiętajmy, im bardziej jesteśmy świadomi, im więcej wiemy o czerniaku tym wzrastają nasze szanse na zdrowie.