Promocja zdrowia

Światowy Dzień Rzucania Palenia

W dniu przypadającym na trzeci czwartek listopada obchodzi się na całym świecie Dzień Rzucania Palenia. Ma on już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA  w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad 150 tysięcy palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Obecnie chodzi przede wszystkim o nagłośnienie problemu, dla zwiększenia motywacji oraz wskazanie dróg wyjścia z uzależnienia tym palaczom, którzy chcą z nałogiem zerwać raz na zawsze. Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku – w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu.

W związku z tak poważnym problemem jakim jest nikotynizm, także wśród młodzieży w naszej szkole odbyło się spotkanie zorganizowane przez szkolny zespół do spraw promocji zdrowia przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śląskich. Uczniowie z klas 1TG, 3A, 1k, 2TG wysłuchali kilku ważnych informacj i obejrzeli prezentacje multimedialne o szkodliwości palenia. Przeprowadzono test uzależnienia od tytoniu i test motywacyjny do zaprzestania palenia. Przy użyciu smokerlyzera mogli sprawdzić także zawartość tlenku węgla w wydychanym przez siebie powietrzu. Badanie połączono z poradnictwem antynikotynowym oraz rozdano ulotki.