Promocja zdrowia

VII Powiatowa Konferencja Zdrowotna – Zdrowie dla Wszystkich

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia, w dniu powstania Światowej Organizacji Zdrowia. W 70-tą rocznicę swojej działalności WHO przypomina o obietnicy, jaką złożyli światowi przywódcy, podpisując w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju, w tym do zapewnienia równego dostępu do opieki medycznej dla wszystkich ludzi na świecie, niezależnie od miejsca i zasobności portfela.

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2018 w naszej szkole w dniu 13 kwietnia odbyła się VII Powiatowa Konferencja Zdrowotna, której tematem przewodnim było hasło Zdrowie Dla Wszystkich. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością: wicestarosta powiatu ząbkowickiego, pan Mariusz Szpilarewicz, burmistrz Ząbkowic Śląskich, pan Marcin Orzeszek, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pani Krystyna Szymańska oraz przedstawiciel komendy Powiatowej Policji, pani Ilona Golec.

W uroczystości brały udział gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z powiatu ząbkowickiego. Tematyka poszczególnych prelekcji była bardzo szeroka i różnorodna:

Zespół Szkół Zawodowych Ząbkowice Śl.- Światowy Dzień Zdrowia,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice - Dopamina, serotonina- hormony szczęścia,

Szkoła Podstawowa Nr 2 Ziębice - Czy Sport to zdrowie,

Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śl. - Współczesne szczepionki-czy rzeczywiście są groźne?

Gimnazjum Ciepłowody - Choroby psychiczne i zaburzenia osobowości,

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Ząbkowice Śl. - Zdrowie dla wszystkich,

Gimnazjum Publiczne Budzów - Jak czekolada wpływa na organizm człowieka,

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Ząbkowice Śl. - Edukacja Zdrowotna u Nas,

Zespół Szkół Samorządowych Henryków - Szkodliwość sterydów,

Gimnazjum Publiczne Nr 1 Ząbkowice ŚL. - Bez zdrowia i Funduszy ciężko z miejsca ruszyć.

Na koniec uczniowie otrzymali podziękowania i pamiątkowe dyplomy, które wręczyli: pani Małgorzata Masełko z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i dyrektor ZSZ pan Ryszard Pawłowski.

Całość imprezy przygotował szkolny zespół programu Szkoła Promująca Zdrowie:Anna Kudryńska, Anna Wilk, Anna Kułaczkowska-Chopcian, Małgorzata Habaj-Hawryluk.