Promocja zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia 2017 – Konferencja Powiatowa

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w szkolnej auli Zespołu Szkół Zawodowych   w Ząbkowicach Śląskich odbyła się VI Powiatowa Konferencja Zdrowotna, obchodzona  w ramach Światowego Dnia Zdrowia. Hasłem  spotkania było „Depresja-porozmawiajmy o niej”, a celem zwiększenie wiedzy o depresji i jej poważnych następstwach oraz podjęcie konkretnych działań w walce z chorobą, które obejmują zarówno profilaktykę, jak i metody diagnozy, leczenia i opieki nad osobami chorymi na depresję.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in.  Starosta Powiatu Ząbkowickiego Roman Fester, Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Dyrektor PSSE Krystyna Szymańska, przedstawiciele policji, dyrektorzy, pedagodzy i uczniowie szkół powiatu.

Młodzież przygotowała i przedstawiła w ciekawych i niekiedy niekonwencjonalnych formach wiele prezentacji dotyczących problemu depresji:

  1. Twarze depresji – Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – opiekun Małgorzata Habaj-Hawryluk
  2. Depresja poporodowa –   Liceum Ogólnokształcące z Ząbkowic Śląskich – opiekun pani Aneta  Szaczkowska 
  3. Depresja i lęki – choroby naszych czasów –  Gimnazjum przy Zespole Szkół Samorządowych z Henrykowa  - opiekun pani Magdalena Masłowska-Wójtowicz
  4. Pokonać lęki i fobie –  Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych z  Ziębic – opiekun pani Danuta Wojciechowska 
  5. Anoreksja – choroba XXI wieku –  Gimnazjum z  Ziębic – opiekun pani  Małgorzata  Dąbrowska 
  6. Depresja i jej następstwa –  Gimnazjum nr 2 z Ząbkowic Śląskich  - pani Mariola  Pomykała 
  7. Depresja – choroba XXI wieku –  Ośrodek Szkolenia  i  Wychowania                     w  Ząbkowicach  Śląskich – opiekun pani Anna  Zawłocka
  8. Przyczyny i skutki depresji –  Gimnazjum przy  Zespole  Szkół  Samorządowych   z  Ciepłowód 
  9. Siła depresji – dlaczego warto wybrać życie-  Gimnazjum z  Budzowa- opiekun pani  Magdalena  Gąsowska

Nad całością imprezy czuwał szkolny zespół programu Szkoła Promująca Zdrowie Anna Kydryńska, Anna Wilk, Anna Kułaczkowska-Chopcian, Małgorzata Habaj-Hawryluk.