Aktualności

Umowa podpisana

1 umowaW dniu 17 grudnia 2018 roku nastąpiło podpisanie umowy o współpracy w zakresie działalności dydaktycznej między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową reprezentowaną przez Rektora – dra inż. Przemysława Malinowskiego a Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich reprezentowanym przez Dyrektora Ryszarda Pawłowskiego. Celem tych działań jest podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz promocja kierunków kształcenia PWSZ w Nysie, która objęła patronatem naukowym szkołę na wrocławskiej. Szkoła będzie uczestniczyć w ważnych uroczystościach dla Uczelni oraz umożliwi uczniom uczestnictwo w wykładach otwartych i sesjach kół naukowych. Umowa umożliwia także prowadzenie doradztwa zawodowego i metodycznego dla nauczycieli, realizowanie wykładów przez nauczycieli akademickich oraz podejmowanie działań w temacie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych.

Natomiast ZSZ umożliwi studentom Uczelni do odbywania praktyk zawodowych, odbywania spotkań z młodzieżą szkoły i zapoznania jej z ofertą edukacyjną nyskiej szkoły.