Aktualności

Pierwszy dzwonek 2018/2019

2019 rozpoczecie Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich witam:- Starostę Ząbkowickiego Pana Romana Festera, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Andrzeja Dominika. Witam grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, rodziców a najcieplej młodzież naszej szkoły szczególnie uczniów i uczennice klas pierwszych, którzy swoją dalszą edukację będą realizować w szkole na wrocławskiej.

Już za moment usłyszycie pierwszy po wakacjach szkolny dzwonek. Wracając do szkolnych ławek, będziecie wspominali minione wakacje, zawarte znajomości, zwiedzone miejsca. Na szkolnych korytarzach ponownie zagości gwar, bo rozmowy i dyskusje na interesujące Was tematy to także forma nauki. Galeria

 

Niech szkoła stanie się dla Was miejscem intelektualnej przygody, miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy, odkrywanie nauki i jej praw, odnajdywanie samego siebie w nowych okolicznościach czy rozwój własnych uzdolnień i umiejętności to fascynująca wycieczka w nieznane.

Szkoła powinna realizować program dydaktyczny rozumiany jako przekazywanie młodzieży zarówno wiedzy szczegółowej, jak i wzorców postaw, powinna bowiem uczyć i wychowywać. Aby cele te mogły być spełnione, proces dydaktyczny powinien przebiegać w warunkach dyscypliny i wzajemnego szacunku między pedagogami i uczniami.

Tylko w warunkach ścisłego przestrzegania szkolnych standardów można realizować ambitne plany edukacyjne. Zakładają one personalizację nauczania, czyli odkrywanie w każdym uczniu jego indywidualnego potencjału i talentów.

Chciałabym aby priorytetowymi zadaniami dla Was było osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce zarówno z poszczególnych przedmiotów jak i po raz ostatni na egzaminie gimnazjalnym, czy maturalnym i zawodowym, osiąganie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy posiada. Musicie pamiętać, że uczniami jesteście nie tylko w szkole ale też kiedy przebywacie na boisku, na wycieczce, czy na zabawie i obowiązują Was zawsze takie same zasady zachowania.

Rozpoczęcie roku szkolnego jest odpowiednią okazją, aby docenić ciężką pracę nauczycieli. To nauczyciele przekazują wiedzę i formują kolejne pokolenia, które w przyszłości przejmą odpowiedzialność za Ojczyznę.

Nauczycielom życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały Wam dużo zadowolenia i satysfakcji, aby nasza misja czyniła nas dobrymi belframi. Niech każdy dzień przynosi wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału i optymizmu.

Nie mogę pominąć także pracowników administracji i obsługi. Bez ich trudu funkcjonowanie placówki byłoby niemożliwe.

Drodzy Rodzice to będzie również dla Was czas szczególny, bowiem nowy rok szkolny przyniesie Wam wiele nadziei związanych z przyszłością Waszych dzieci. Bez waszego udziału nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. We współczesnej szkole rola rodziców jest ogromna, wasza pomoc niezbędna. Żywimy też nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że wspólnie będziemy tworzyli wymarzoną szkołę.

Nie moglibyśmy tworzyć takiej szkoły bez samorządu lokalnego, bez instytucji Powiatu Ząbkowickiego, który czynnie wspomaga nasze wysiłki. Wierzymy, że troska o warunki, w jakich kształci się nasza młodzież, jest troską nie tylko rodziców, nauczycieli, dyrekcji, ale także władz samorządowych, które pomagają nam w budowaniu wizerunku szkoły. Na ręce Pana Starosty za te działania składam podziękowania.

W nowym roku szkolnym 2018/2019 uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły życzę samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów. Mam nadzieję, że w rozpoczynającym się roku szkolnym pedagodzy przygotują dla swoich uczniów ciekawą i bogatą ofertę edukacyjną, dzięki czemu nauka będzie dla nich szczególnie interesująca i pasjonująca.

Bardzo ważne jest także to, aby szkoła wychowywała swoich podopiecznych w duchu patriotycznym, dbając o wpojenie im pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i obywatelskiej. Słowo "ojczyzna" nie jest i nie może być słowem wydliwym.

Początek września to data nie tylko rozpoczęcia roku szkolnego. To przede wszystkim pamięć o II wojnie światowej. 1 września obchodziliśmy 79 rocznicę tego strasznego w skutkach wydarzenia. Wydarzenia odległego w czasie, a jednak wciąż żywego. Losy narodu polskiego wielokrotnie wystawiane były na próby – nierzadko bolesne. Dlatego dla Polaków historia - to coś więcej niż tylko fakty z przeszłości. Świadomość historyczna jest nieodłączną częścią naszej mentalności, narodowej wrażliwości i sposobu postrzegania świata.

Dzisiaj oddajemy hołd poległym podczas II wojny światowej. Należy się im bezwzględny szacunek i pamięć.

Rozpoczynający się dzisiaj nowy rok szkolny będzie miał jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie – 100 lecie odzyskania niepodległości. Do tego wydarzenia także będziemy bardzo dobrze przygotowani.

Rok szkolny 2018/2019 uważam za rozpoczęty. Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy, zadbajmy by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania!