Aktualności

Spotkanie z Biskupem

2018spotkanieBiskup 14 czerwca br. o godz. 9.00 w szkolnej auli odbyło się spotkanie z księdzem biskupem Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym diecezji świdnickiej, w ramach wizytacji parafialnej. W spotkaniu uczestniczył ks. prałat Marian Mądry, nauczyciele i uczniowie.

Spotkanie rozpoczął program artystyczny przygotowany przez młodzież pod kierunkiem p. Joanny Rudy i ks. Daniela Mosóra. Inscenizacja odwoływała się do sceny wyznaczenia przez Chrystusa szczególnej roli w Kościele św. Piotrowi. Następnie p. dyrektor Ryszard Pawłowski przedstawił krótką charakterystykę szkoły, zwracając szczególną uwagę na jej profil zawodowy, dobre wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego oraz prestiż placówki, postrzeganej w społeczności lokalnej jako miejsce zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczniów oraz formowania ich osobowości i charakterów. Galeria zdjęć

W swoim wystąpieniu ksiądz biskup zinterpretował przedstawioną scenę biblijną jako obraz odnoszący się do wszystkich wierzących i powołanych do odpowiedzialności za Kościół. Dostojny gość przypomniał, że obecności Pana Boga możemy doświadczać na co dzień w sakramentach, szczególnie w Eucharystii, w codziennej modlitwie, ale także w relacjach z drugim człowiekiem. Ksiądz biskup powiedział, że szkoła stanowi wspólnotę, jest miejscem tworzenia pogłębionych duchowych relacji, budowania przyjaznej atmosfery i kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Pierwszą część spotkania zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo udzielone przez biskupa.

W drugiej części odbył się poczęstunek z udziałem nauczycieli. Ksiądz biskup zwrócił uwagę na wytężoną, wymagającą dużego skupienia i zaangażowania pracę nauczycieli i wychowawców, których solidne przygotowanie do zajęć i troska o wychowanków znacznie wykracza poza etat w szkole. W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego dostojny gość życzył zebranym dobrego wypoczynku wakacyjnego. Miłe, przebiegające w rodzinnej atmosferze spotkanie zakończyło się zrobieniem pamiątkowego zdjęcia.