Aktualności

Pożegnanie maturzystów 2018

"Tak niedawno żeśmy się spotkali,

a już pożegnania nadszedł czas.

Tyle żeśmy z sobą przebywali,

a dziś już wspomnienia łączą nas".

I nadszedł ten dzień, kiedy cała społeczność szkolna wspólnie z Dyrekcją, zaproszonymi gośćmi uroczyście żegnała tegorocznych maturzystów. Dnia 27 kwietnia 20018 r. na placu szkolnym Pan Dyrektor Ryszard Pawłowski rozpoczął uroczysty apel, któryswoją obecnością uświetnili: Starosta Powiatu Ząbkowickiego Pan Roman Fester, Wicestarosta Powiatu Ząbkowickiego Pan Mariusz Szpilarewicz, Burmistrz Ząbkowic Śląskich Pan Marcin Orzeszek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Kozyra, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich przy Legrand Polska Pan Jacek Fijałkowski oraz Przedstawiciel firmy Abplanalp Pan Wojciech MackiewiczGALERIA ZDJĘĆ  

 W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor zwrócił uwagę, że maturzyści po ukończeniun czteroletniej nauki a przed egzaminami maturalnymi stanęli u progu dorosłego życia. Pobyt w szkole "na Wrocławskiej" był czasem dojrzewania, dokonywania pierwszych ważnych życiowych decyzji. Życzył maturzystom, aby wyniki egzaminów maturalnych były przepustką, otwierającą wiele możliwości w życiu dorosłym. Pan Dyrektor podziekował wszystkim nauczycielom, w szczególności wychowawcom oraz całemu personelowi szkolnemu, bez których pobyt maturzystów w szkole nie przebiegałby w tak dobrej atmosferze, wspomagającej rozwój dorastającej młodzieży.

Oddzielne podziękowania złożył Pan Ryszard Pawłowski organowi prowadzacemu szkołę, tj. Powiatowi Ząbkowickiemu za wspomaganie prawidłowego funkcjonowania placówki,  Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich przy Legrand Polska za coroczne nagradzanie najlepszych absolwentów w branży mechanicznej oraz firmie Abplanalp, dzieki której powstała w szkole nowoczesna pracownia CNC a także Centrum Edukacji Technicznej Firmy Haas.

Następnie Pan Ryszard Pawłowski poprosił o zabranie głosu przybyłych gości, którzy podkreślali wagę czasu kończenia szkoły średniej i wkraczania w dorosłe życie. Przemawiający akcentowali, że szkoła "na Wrocławskiej" jest placówką z wieloletnimi tradycjami, a jej absolwenci osiągają liczne sukcesy zawodowe.

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych to czas wyróżnienia uczniów, którzy już  podczas nauki osiągnęli sukcesy.

Pan Dyrektor wręczył nagrody najlepszym tegorocznym absolwentom:

- uczniom ze średnią powyżej 5,0 i ze wzorowym zachowaniem:

Elżbiecie Kasprzyk - średnia ocen 5, 48, zachowanie wzorowe,

Aleksandrze Koszmidzie - średnia ocen 5, 12, zachowanie wzorowe,

Martynie Gędłek - średnia ocen 5, 12, zachowanie wzorowe,

Dominikowi Gabrysiowi - średnia ocen 5, 12, zachowanie wzorowe,

Justynie Kubicz - średnia ocen 5, 12, zachowanie wzorowe,

Natalii Gędłek - średnia ocen 5, 08, zachowanie wzorowe;

- uczniom, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce oraz wzorowe, bardzo dobre lub dobre zachowanie: Danielowi Rąpale, Piotrowi Kanii, Dominice Gmur, Michałowi Białobłockiemu, Krystianowi Jabłońskiemu, Natalii Gancarz, Szymonowi Marcyniukowi, Mateusz Pietrasz, Ewie Wiśniowskiej, Martynie Madej, Michałowi Zalejskiemu.

Także Pan Roman Fester wyróżnił przyznaniem Nagrody Starosty Powiatu Ząbkowickiego:

Elżbietę Kasprzyk, Piotra Kanię, Natalię Gancarz.

Nagrodę Burmistrza Zabkowic Śl. wręczył Pan Marcin Orzeszek nastepującym uczniom:

Martynie Gędłek, Dominikowi Gabrysiowi, Justynie Kubicz, Natalii Gedłek, Dominice Gmur.

Nagrodę dla najlepszego mechanika, przyznawaną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, wręczył absolwentowi Danielowi Rąpale Pan Jacek Fijałkowski.

Pan Wojciech Mackiewicz z firmy Ablanalp wręczył certyfikaty "Certyfikowany operator CNC" ośmiu absolwentom: Damianowi Studzińskiemu, Danielowi Rąpale, Grzegorzowi Tobiaszowi, Aleksandrowi Piela, Jarosławowi Szajdzie, Michałowi Zalejskiemu, Dawidowi Danielewiczowi, Jakubowi Chmielowskiemu.

Cała społeczność szkolna gratuluje tak licznie nagrodzonym absolwentom. Wszystkim maturzystom życzy powodzenia na egzaminach maturalnych, wykorzystania w stopniu maksymalnym zdobytych w szkole wiedzy i umiejetności oraz trafnych wyborów życiowch.