Aktualności

70-lecie Zespołu Szkół Zawodowych

70 lecie ZSZ 43Obchody 70-lecia Zespołu Szkół Zawodowych odbyły się w sobotę, 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, co wymownie połączyło dwa święta. Uroczystość rozpoczęła, odprawiona w kościele Św. Anny o godz. 10.00, msza święta, której przewodniczył Ksiądz Prałat Marian Mądry, a współcelebransami byli absolwenci szkoły, księża: Prałat Józef Stec, Pallotyni Jerzy Szady i Dariusz Woźniak, misjonarz pracujący w Papui Nowej Gwinei oraz Diakon Mateusz Matusiak. Msza była dziękczynieniem za 70 lat funkcjonowania placówki, w której tak wielu uczniów pobierało naukę, otrzymało formację duchowo-intelektualną, by zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać w dorosłym życiu.

Obecnym na mszy świętej głęboko zapadły w pamięć mądre i wzruszające słowa kazania Księdza Józefa Steca, reprezentującego pierwszy rocznik absolwentów Technikum Mechanicznego. Duchowny pięknie mówił o powołaniu nauczyciela, wyjątkowym klimacie w szkole na Wrocławskiej, mądrości swoich pedagogów, serdecznie wspominał koleżanki i kolegów z klasy. Szkoła Zawodowa nauczyła wychowanków twórczego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji i krytycznej analizy zjawisk, co tak bardzo przydaje się w  życiu. Mimo upływu czasu wciąż pozostają w pamięci absolwentów dobre, życzliwe twarze nauczycieli, kolegów i przyjaciół ze szkolnej ławy. Ksiądz Prałat stwierdził, że obróbka skrawaniem bardzo  się  jemu przydała w życiu, gdyż jako duchowny i katecheta również „obrabia” dusze i sumienia swoich parafian i wychowanków. Kaznodzieja życzył wszystkim obecnym na mszy, aby w ich życiu wszelkie sprawy obracały się wokół istotnych wartości oraz aby życie rodzinne i zawodowe tworzyły harmonijną całość. Galeria zdjęć

 

 

Druga część obchodów miała miejsce w szkolnej auli – Dyrektor Szkoły, Pan Ryszard Pawłowski powitał wszystkich obecnych, w tym Starostę Powiatu Ząbkowickiego, Pana Romana Festera, Wicestarostę, Pana Mariusza Szpilarewicza, Burmistrza Ząbkowic Śląskich, Pana Marcina Orzeszka, Starszą Wizytator, Panią Teodozję Rydzak reprezentującą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, radnych Powiatu Ząbkowickiego z Przewodniczącym Rady, Panem Jerzym Organiściakiem i Wiceprzewodniczącym, Panem Marianem Kozyrą, radnych Gminy Ząbkowice Śląskie z wiceprzewodniczącymi, Panią Dorotą Sierką i Panem Wojciechem Majem; byłych dyrektorów placówki: Panią Ewę Figzał, Pana Jana Tyrcza,  Pana Edwarda Słowiaka, Pana Bogdana Tkaczyńskiego i kierującego Zespołem Szkół Budowlanych, Pana Edwarda Żygadłę. Na uroczystości byli również obecni przedstawiciele służb mundurowych, Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej, służby więziennictwa oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Pierwszych absolwentów placówki reprezentowali Pani Wanda Nikoda i Pan Antoni Moryl. Pan Dyrektor zwrócił się również do osób, które 50 lat temu ukończyły  Technikum jako pierwszy rocznik. Część oficjalną rozpoczął koncert absolwenta Pana Marka Bilińskiego, który zaprezentował kilka standardów muzycznych.

W swoim przemówieniu Pan Ryszard Pawłowski przedstawił rys historyczny szkoły, podkreślając, że w ciągu 70 lat istnienia placówki ukończyło ją wielu absolwentów w różnych zawodach i specjalnościach, którzy nie tylko znajdowali zatrudnienie w okolicznych zakładach pracy, ale wielu – po ukończeniu szkół wyższych – podejmowało pracę jako nauczyciele, ekonomiści, urzędnicy, pracownicy samorządowi, właściciele prywatnych przedsiębiorstw i sklepów. Najważniejszym zadaniem szkoły jest kształcenie wykwalifikowanych pracowników, dlatego istotną częścią edukacji są zajęcia praktycznej nauki zawodu, przez lata prowadzone w warsztatach szkolnych, a od ponad 10 w Centrum Kształcenia Praktycznego, na przestrzeni lat modernizowanych. Pan Dyrektor podkreślił, że w szkole funkcjonuje nowoczesna Stacja Kontroli Pojazdów oraz pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie. Szkoła otrzymała certyfikat Centrum Edukacji Technicznej Firmy HAAS, jako jeden z 16 ośrodków w Polsce, w zawodzie technik mechanik. Placówka została nagrodzona wieloma nagrodami w konkursach i olimpiadach i jest wysoko oceniana przez władze powiatowe i oświatowe. Szkoła na Wrocławskiej cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym ze względu na dobre wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, atrakcyjną ofertę kształcenia zawodowego, zainteresowania uczniów, planowanie kariery zawodowej oraz żywe tradycje rodzinne.

Pan Dyrektor zauważył, że nasza szkoła wytworzyła bogatą tradycję, swoisty klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi – nauczycieli, pracowników oraz uczniów. Wielu absolwentów powróciło do niej już jako nauczyciele. Pan Ryszard Pawłowski w sposób szczególny podziękował  emerytowanym nauczycielom za ich wkład w rozwój placówki, za tworzenie  jej historii i tradycji oraz wpajanie  wychowankom właściwych wartości. Pan Dyrektor wyraził wdzięczność i uznanie Pani Wicedyrektor, Irenie Szewczyk, która szkole na Wrocławskiej poświęciła całe swoje życie zawodowe, oraz Pani Wicedyrektor, Lucynie Gabory i Panu Wicedyrektorowi, Januszowi Labokowi. Także obecny Pan Starosta i byli starostowie usłyszeli słowa podziękowania za pracę na rzecz placówki. Zgromadzeni na uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły i absolwentów.

Pan Starosta, Roman Fester podkreślił, jak wiele znaczy placówka, stanowiąc ważny punkt na mapie edukacyjnej Powiatu Ząbkowickiego, kształcąc i wychowując kolejne roczniki absolwentów przynoszących chlubę szkole, rzetelnych pracowników, dobrych fachowców, działaczy samorządowych. Również Pan Burmistrz, Marcin Orzeszek gratulował szkole wielu sukcesów i życzył kontynuacji dobrych tradycji. Po oficjalnych przemówieniach był czas na indywidualne wystąpienia. Pan Jan Małozięć, absolwent Technikum, wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych, w nawiązaniu do kazania księdza Steca, stwierdził, że szkoła bardzo dobrze przygotowała go do studiów na Politechnice Wrocławskiej oraz dzięki szkole poznał miłość swojego życia. Pani Wanda Nikody, jedna z pierwszych absolwentów, z dużym wzruszeniem wspominała lata szkolne, podkreślając, że szkoła wiele ją nauczyła, spotkała się tu z ogromną życzliwością nauczycieli. Głos zabrał również absolwent pierwszego rocznika Technikum, który przekazał Panu Dyrektorowi czapkę szkolną, obiecując, że wzbogaci Szkolną Izbę Pamięci  o inne pamiątki.

Następnie odbyła się część artystyczna, na która złożył się program autorski przygotowany pod kierunkiem Pani Agnieszki Chłopaś, Pani Julity Kasprowicz i Pani Anny Magnowskiej oraz Pana Krzysztofa Krakowiaka. Obecni w auli mogli prześledzić historię szkoły, wyrażoną poprzez inscenizację wzbogaconą o  piosenki przeboje – symbole danego czasu, taniec i pantomimę. Wzruszającym momentem było wręczenie  przez młodzież obecnemu dyrektorowi i dyrektorom emerytom wiązanek kwiatów z podziękowaniem za ich trud kierowania placówką. Inny uroczysty moment wiązał się z odznaczeniem szkoły Krzyżem Złotym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się poczęstunek przygotowany przez uczniów Technikum Gastronomicznego – nad przygotowaniem smacznych potraw czuwały Panie: Anna Kudryńska, Ewa Ancerowicz i Anna Pintal. Rozmowom gości nie było końca – wielu absolwentów z rozrzewnieniem odwiedzało sale lekcyjne, z którymi wiązało się tyle dobrych wspomnień. Był to wyjątkowy dzień, pełen wzruszeń, wspomnień i serdecznych słów, łączących przeszłość z teraźniejszością. Przypomniał on prawdę, że w szkole najważniejszy jest uczeń, jej duszą są nauczyciele, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci.