Aktualności

Polski podbój Hiszpanii

Uczniowie klas trzecich, wzięli udział w projekcie „Bliżej Europy”, finansowanego przez POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), który umożliwił im odbycie praktyki w Sewilli, w trzecim, co do wielkości mieście w Hiszpanii.Projekt ma na celu ułatwienie uczniom rozwoju kariery zawodowej na arenie międzynarodowej.

Za organizację projektu i opiekę nad uczniami odpowiedzialne były: Pani Wicedyrektor – Lucyna Gabory, Pani Agnieszka Juszczyk oraz PaniAnna Wilk.Koordynatorką projektu w Polsce była Pani Paulina Bilska-Marek, która zorganizowała lot, dostarczała dokumenty i na bieżąco informowała uczniów o zmianach oraz cierpliwie odpowiadała na dręczące ich wątpliwości, dotyczące bagażu, jak i miejsc pracy.

Program ten jest realizowany z powodzeniem w naszej placówce od trzech lat. Pierwsza zagraniczna praktyka odbyła się w Berlinie, przez kolejne dwa lata w Bolonii, a tegoroczna grupa uczniów miała okazję do sprawdzenia się zawodowo (i życiowo) w pięknej Sewilli. Nowym doświadczeniem było to, że nasi uczniowie mieszkali u rodzin hiszpańskich, dzięki czemu mieli okazję przesiąknąć klimatem Andaluzji.

Na każdego z uczniów – w zależności od kierunku kształcenia – czekało już znalezione przez firmę partnerską INCOMA miejsce pracy. Praktykanci mieli okazję sprawdzić się w wielu dziedzinach życia, nie tylko na polu zawodowym.

W trakcie realizacji projektu, 29 kwietnia 2017r. nasza grupa praktykantów udała się na wycieczkę do miasta Córdoba oddalonego od Sewilli o 120 km. Zwiedzili oni urokliwy Zamek Królów Chrześcijańskich (z hiszpańskiego: "Alcazar de los Reyes Cristianos") oraz Wielki Meczet w Kordobie (z hiszpańskiego: "La Mezquita"), czyli meczet przerobiony na modłę chrześcijańską, który jest jednym z najbardziej znanych meczetów na świecie.

Natomiast 14.05.2017r. grupa naszych praktykantów odwiedziła Muzeum Tańca Flamenco (z hiszpańskiego: Museo del Baile Flamenco), gdzie poznali różne odmiany tego charakterystycznego dla Hiszpanii tańca oraz obejrzeli porywający pokaz w wykonaniu zawodowych tancerzy.Mamy nadzieję, że spędzony tam czas zainspirował naszych uczniów do nauki tego wspaniałego, ale niełatwego do opanowania tańca.

Uczniowie zakończyli projekt sukcesem. Pracodawcy, jak i firma partnerska uznali tegoroczną grupę praktykantów za ciekawych świata młodych ludzi, którzy wykazali się dużą dojrzałością oraz zaangażowaniem w realizację projektu. Wielu z praktykantów dostało propozycję pracy w okresie wakacyjnym w Hiszpanii. Mamy nadzieję, że wykorzystają tę szansę maksymalnie.