Aktualności

Komunikat o zdalnym nauczaniu dla rodziców i uczniów!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że Zespół Szkół Zawodowych w Zabkowicach Śląskich od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonuje w trybie nauczania zdalnego.

Każdy uczeń w tym czasie zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym na zasadach komunikacji określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.

W nauczaniu wykorzystywana jest komunikacja przy pomocy poczty elektronicznej - każda klasa ma swojego e-maila, szkolnej strony internetowej, komunikatorów internetowych, platform e-learningowych.

Przygotowane przez nauczycieli materiały będą zawierać treści z podstawy programowej oraz będą zgodne z zatwierdzonym planem dydaktycznym.

W przypadku jakichkolwiek trudności i wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami lub nauczycielami przedmiotów.